top of page

Konzervativna stomatologija


Usluge

1.Stomatološki pregled sa pisanim izveštajem - 2000 RSD 2.Ukazivanje prve pomoći - 2500 RSD 3.Kompozitni ispun V klase - 3000 RSD 4.Kompozitni ispun I,II,III,IV klase - 3000 RSD 5.Kompozitna nadogradnja/MOD ispun - 3500 RSD 6.Amalgamski ispun - 3000 RSD 7.Amalgamski MOD ispun - 3000 RSD 8.Parapulparni kočić - 1000 RSD 9.Konzervativno zatvaranje sinusa - 10000 RSD 10.Analiza rtg snimka - 700 RSD


bottom of page