top of page

Hirurgija


Usluge

1.Vađenje zuba - 3000 RSD 2.Komplikovano vađenje zuba - 12000 RSD 3.Hirurško vađenje impaktiranog umnjaka - 15000 RSD 4.Zaustavljanje krvarenja - 1500 RSD 5.Lečenje alveolita po seansi - 1500 RSD 6.Termokauterizacija - 600 RSD 7.Hirurško zatvaranje sinusa - 20000 RSD 8.Apikotomija jednokorenog zuba - 14000 RSD 9.Apikotomija višekorenog zuba - 16000 RSD 10.Implant nobel 1 - 71000 RSD 11.Implant nobel II + - 60000 RSD 12.Implant neodent 42000 RSD 13.Uklanjanje mekotkivnih plika - 7100 RSD 14.Nivelacija grebena - 12000 RSD 15.Intraoralna incizija - 2500 RSD 16.Ekstraoralna incizija - 4000 RSD


bottom of page