top of page

Endodoncija


Usluge

1.Indirektno prekrivanje pulpe - 1500 RSD 2.Direktno prekrivanje pulpe -1500 RSD 3.Mortalna ekstirpacija 1. faza - 4500 RSD 4.Mortalna ekstirpacija 2. faza 2 kanala - 1500 RSD 5.Mortalna ekstirpacija 2. faza 3 kanala -3000 RSD 6.Mortalna ekstirpacija 2. faza 4 kanala - 4500 RSD 7.Mortalna amputacija -3500 RSD 8. Lečenje gangrene po seansi -1000 RSD 9.Lečenje jednokanalnog korena 4500 RSD 10.Lečenje dvokanalnog korena - 6000 RSD 11.Lečenje trokanalnog korena 7500 RSD 12. Lečenje četvorokanalnog korena 9000 RSD


bottom of page